в категории

XXX: - А как гречка от короно вируса помогает!?!?!
YYY: - Как чеснок от вампира