в категории

ГМ: - А тебе думать не надо – за тебя партия подумает!